Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povahy podľa znamení......

6. 11. 2010


Baran
 Znamenie ohnivé, kardinálne. Vládnucou planétou je Mars. Symbolizuje vodcovstvo, iniciatívu, útočnosť, samostatnosť, odvahu, optimizmus, bojovnú náladu, netrpezlivosť, zvýšené sebavedomie, nezávislosť, schopnosť nadšenia, čin, aktivitu.
 Baran má v sebe veľkú nárazovú energiu, túžbu byť prvým, presadiť sa za každú cenu. Jeho energia akoby nemala smer, je silou sama o sebe, je radosťou z vlastného činu. Nemyslí na budúcnosť, žije prítomnosti. Jeho vodcovstvo nie je založené na túžbe ovládnuť druhých, ale na túžbe po uskutočnení toho čo on sám chce. A chce všetko odrazu, naraz a hneď.
Tieto vlastnosti Barana sa modifikujú podľa postavenia planéty, ktorá ho ovláda - Marsu. Ak je Mars súčasne v nejakom ohnivom znamení (Baran, Lev, Strelec), sú tieto vlastnosti zosilnené, ak je však táto planéta v znameniach vodných (Rak, Škorpión, Ryby) jeho priamočiarosť bude sublimovaná, alebo bude pôsobiť len v obmedzenom rámci.
 Zosilnené ego Barana je v povahe človeka čitateľné na prvý pohľad. Títo ľudia vyžarujú skrytú energiu. Ich túžba po okamžitom výsledku poznamenáva ich chovanie. Z bojovnosti a súťaživosti Barana vyplýva aj jeho sociálna neprispôsobivosť. Baran nie je dobrým spolupracovníkom, a len ťažko sa dokáže niekomu podriadiť. Rešpektuje len ľudí s podobnými vlastnosťami, s ktorými si môže merať sily v čestnom boji. A boj je jeho životným krédom.
 Baran ovláda hlavu, dutinu lebečnú, mozog, tvár, oči, zuby. Je náchylný k úrazom hlavy, zraneniam, horúčkovitým a zápalovým procesom v organizme. back

Býk
 Znamenie zemské, fixné. Vládnuca planéta je Venuša. Symbolizuje snahu po stabilite, pokojnosť, stálosť, vytrvalosť ale i tvrdohlavosť, spoľahlivosť, tpezlivosť, záujem o matériu, o hmotné potreby.
 Je konzervatívny, čo sa na jednej strane prejavuje v zníženej flexibilite, na strane druhej je jeho postoj oporou a útočiskom labilnejších pováh. Má rád veci, ktoré život spríjemňujú. Luxus vyhľadáva preto, lebo mu prináša konfort, nie preto že je drahý. Jeho materializmus je nebezpečný pre jeho duchovný vývoj. Ak stráca materiálne istoty, stáca všetko. Nikdy preto neriskuje. Býk spomaľuje, približuje k zemi, k realite, ktorá sa niekedy mení na tvrdohlavé sebaohraničenie, a ustrnutie v konvenciách. Sympatická je jeho prirodzená a pokojná sila, ktorá vie, že všetko sa "nejako na dobré obráti". Iniciatíva a netrpezlivosť sú Býkovi cudzie. Každú akciu si dobre rozmyslí. Ak sa však pre niečo rozhodne, sleduje svoj cieľ s neúnavnou istotou. Vtedy je nebezpečné akokoľvek mu odporovať. Neustúpi ani o krok.
 Býk je veľmi dobrým spoločníkom. Nevyhľadáva konflikty, je mierny a nekonfliktný. Jeho radosťou je niečo vlastniť. Nepreniká však rád do vyšších duchovných sfér. Je poslušný, keď treba, náročný je len na svoje zabezpečenie.
 Vládcom Býka je Venuša, ktorá ho podfarbuje svojím postavením v jednotlivých znameniach. Ak je napr. Venuša vo vzdušných znameniach - napr. v Blížencoch - je takýto Býk oveľa pohyblivejší, spoločensky otvorený, zameraný na komunikáciu, umenie, litratúru a pod. Naopak, ak Venuša stojí napr. v Panne, bude zemský prvok zosilnený.
 Býk ovláda krk, hrdlo, šiju, mandle, hrtan, štítnu žlazu, krčné stavce, čelusť. back
Blíženci
 Znamenie vzdušné, variabilné. Vládnucou planétou je Merkúr. Symbolizuje mnohostrannosť, nepokoj, rozdvojenosť, nedostatok koncentrácie, potrebu komunikácie, kontaktov, zmien, silnú túžbu po vedomostiach, zvedavosť.
 Toto znamenie je zo všetkých najnestabilnejšie, a symbolizuje všetky formy rozdvojenosti, dualizmu, protikladov. Život Blížencov sa realizuje v pohybe, v ustavičných zmenách. Blíženci sa okamžite prispôsobujú, sú pánmi improvizácie a vystihnutia nálady okolia. Ich kĺúčovým psychizmom je poznanie, preto sú nesmierne zvedaví, milujú novinky, klebety, sú majstrami informatiky. Ich rozdvojenosť im dovoľuje hrať rozličné role, vždy sú nad vecou, nie sú však schopní stabilizovať svoje vnútro, majú problémy s vlastným myslením a zmyslom pre zodpovednosť.
 Ich typicky intelektuálny prístup im síce otvára obzor poznania, avždy však potrebujú silnejšieho partnera, ktorý je ich oporou v ustavičnom tlaku mentálnych a psychických zmien. Aj keď pestujú odstup a dištancujú sa od priveľkých citov, dokážu naplno prežiť intenzitu okamžiku.
 Paradoxom tejto povahy je to, že nachádza jednotu v samotnom fakte vlastnej rozdvojenosti. Ich vášňou je robiť viacej vecí odrazu, a to ich predurčuje k riešeniu stresových situácií, pre prácu v médiách, v riešení problémov, ktoré "obyčajný smrtelník" nedokáže zvládnuť.
 V negatívnom zmysle sú povrchní, nespoľahliví, chorobne zvedaví, nestáli, a bez vlastného názoru. Pozitívna je ich obratnosť, cit pre načasovanie správneho okamžiku, komunikatívnosť a družnosť.
 Vládcom znamenia je Merkúr, a podľa jeho postavenia sa mení i charakteristika tohto znamenia. Väčšiu stabilitu prináša postavenie Merkúru v zemských znameniach, rýchlosť a konštruktívnosť myslenia sa prejaví ak je Merkúr v ohnivých znameniach, psychickú labilitu podporuje jeho postavenie v znameniach vodných.
 Blíženci sú citliví najmä na nervový systém, pľúcne choroby, dýchanie, ruky, ramená, hornú časť chrbtice, rebrá, hrudný kôš. back
Rak
 Znamenie vodné, kardinálne, s vládnucou Lunou. Symbolizuje zmysel pre rodinu, domov, zvýšenú citovosť, senzibilitu, iracionalitu, inštinkt, vnímavosť, imagináciu. Hľadá integritu a istotu.
 Rak je vnútorne rezervovaný, mimoriadne ľahko zraniteľný, ale napriek tomu dôverčivý. Je to najcitlivejšie znamenie. Zdôrazňuje cit ako vlastný prejav osobnosti. Je stále spojený s koreňmi v ktorých vyrastal, preto sa viac orientuje na minulosť, na detstvo a rodičov. Skúsenosti z detstva pôsobia skoro po celý život.
 Cíti potrebu citového uspokojenia. Ak sa cíti ohrozený buduje si vlastný vnútorný svet, vlastný ochranný múr. Vnútorné napätie medzi chcením a jednaním. Náladovosť, výkyvy osobnosti. Navonok je ústupčivý a povoľný, ale vnútorne sleduje cestu vlastných predstáv a názorov. Má strach ukázať svoje slabiny. Je citlivý a pozorný voči okoliu a príjíma ako samozrejmosť citlivé hodnotenie vlastnej osoby. Je zvlášť citlivý na pochvalu, vďačnosť a úspech, a v opačnom zmysle na kritiku.
 V negatívnom zmysle má Rak sklon ku lenivosti, pasivite, nerozhodnosti, k nekonfliktnej pohodlnosti a ku zúženiu životnej cesty. Akoby sa stále pohyboval medzi snom a realitou. Jeho charakter je však húževnatý vo svojej zotrvačnosti a nikto ho neprinúti robiť to, čo on sám nechce. Charakteristika Raka je viazaná na postavenie jeho vládcu - Luny, ktorá prechádza celým zvieratníkom v priebehu jedného mesiaca. Ak je Luna v ohnivých znameniach, je Rak citovo viac nevyrovnaný, ak je vo vzdušných - rodia sa výborní psychoterapeuti, ak v zemských - prevažuje pasivita a jednostrannosť povahy.
 Rak ovláda žalúdok, bránicu, prsia, pohrudnicu, lymfatický systém, lakte, reguláciu vody v organizme, a mnohostranné zmeny foriem bunky a tkaniva. back
Lev
 Znamenie ohnivé, fixné, s vládnucim Slnkom. Symbolizuje vodcovstvo, sebavedomie, šľachetnosť, hrdosť i pýchu, česť, vernosť, veľkorysosť, slobodomyseľnosť, vnútornú integritu.  Lev zostáva v každej situácii plný vlastnej vnútornej sily, vyžaruje prirodzenú autoritu. Rád stojí v centre pozornosti, chce vynikať, hrať nejakú rolu. Gesto jeho osobnosti je vždy velkolepé, oslňujúce. Lev má heroický, kráľovský prejav, ustavičnú potrebu niečo stále prekonávať. Je mimoriadne odolný voči vplyvom okolia v snahe zachovať si vlastnú identitu.
 Priznáva si len chyby, na ktorých môže znova budovať. Väčšinou podriaďuje svoje priania jedinému cieľu, ktorý je odrazom jeho vnútra. Hoci na vonok pôsobí oslnivo, je v podstate introvert. Jeho ctižiadosťou je budovanie vlastného ja, v pozitívnom, ale i v negatívnom zmysle. Hoci je jeho ctižiadosť nenásytná, je vo svojej podstate idealista.
 Jeho najvnútornejším poslaním je bojovať proti osudu. Mobilizuje okolie k mimoriadnym výkonom, vnucuje im svoju osobnosť, poznáva a vládne. Kľúčom k jeho osobnosti je potreba "byť na úrovni" - získava obdiv a sympatie druhých, aby ich priviedol k cieľu.
 V negatívnom zmysle môže táto inflácia vlastného "ja" degenerovať v kulte osobnosti. Lev si zachová dôstojnosť aj v tých najťažších životných podmienkach. Vzťah okolia k Levovi je jednoznačný - buď je obdivovaný, alebo nenávidený.
 Vládnucou planétou je Slnko, preto povaha Leva je dotvorená postavením Slnka v znameniach. Ak je napríklad Slnko v Strelcovi, dochádza ku oslnivo idealistickému spojeniu. Slnko v Rybách dáva povahe Leva menšiu energiu, a sklon k malichernostiam. Spojenie Leva s Baranom symbolizuje geniálnych stratégov.
 Znamenie Leva ovláda srdce, chrbticu - jej spodnú časť, miechu. back
Panna
 Znamenie zemské, variabilné, s vládnucim Merkúrom. Symbolizuje realizmus, spoľahlivosť, presnosť, analýzu, plánovanie, metodiku, kalkuláciu, zmysel pre detail, vzťah k práci, zjednodušenie, nekomplikovanosť, poriadok, systém, perfekcionizmus.
 Zosilnená kritika, rezervovanosť, zdržanlivosť, ostych, zábrany. Nedostatok spontánosti. Triumf klasických hodnôt. Autocenzúra, sebaanalýza. Panna má silne vyvinutý zmysel pre detail, ale celok jej uniká. Má problémy vidieť veci v širšom rámci. Má silný vzťah k práci a silne vyvinutý zmysel pre životnú prax. Rozlišuje a vytrieďuje informácie.
 Dominancia čistej logiky a chladného úsudku je tu v skutočnosti formou sebaobrany. Nedokáže spontánne, a bez újmy na vlastnej identite zúžitkovať fenomény ktorým nerozumie, preto sa opiera o selektívne poznanie a uzatvára sa. Vládca znamenia Merkúr má v tomto znamení význam zúžitkovania, chladnej praktickosti, pragmatizmu bez rozletu a intuície. Našťastie majú Panny vzácnu schopnosť odstupu ktorá ich vedie ku sebaanalýze. Hoci Panna pôsobí uzavreto a chladno, nikdy neberie samú seba príliš vážne. Jej ctižiadosť je ohraničená a variabilná.
 V negatívnom zmysle dáva Panna puntičkárstvo, prehnanú závislosť na hygiene a diete, hypertrofiu rôznych komplexov, prílišnú podriadenosť, ale aj pragmatický fanatizmus a chladnú vypočítavosť.
 Ak je vládca znamenia Merkúr priaznivo aspektovaný, je spoľahlivosť Panny oporou. Jej miernosť sa premieta do snahy slúžiť, byť nápomocná a obetovať sa až do sebazničenia.  Citlivými časťami tela je krajina brušná, tenké črevo, dvanástorník, nepravidelnosti zažívania. back
 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

FotoalbumArchiv

Kalendář
<< květen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 176874
Měsíc: 2519
Den: 76