Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povahy podľa znamení......pokračovanie

6. 11. 2010

 

 Znamenie vzdušné, kardinálne, s vládnucou Venušou. Symbolizuje umiernenosť, vyváženosť, spravodlivosť, toleranciu, sympatiu, šarm, kultivovanosť, spoločenské kontakty, partnerstvo, túžbu po harmónii, zmierňovanie protikladov.
 Váhy prežívajú svoj život v naplnení akútnej potreby vzťahov, spoločenských kontaktov, partnerstva. Zmyslom ich existencie je harmónia, jej hľadanie a prežívanie. Odpor voči násiliu a disharmónii, neznášajú spory. Váhy hrajú vždy a vo všetkom úlohu sprostredkovateľa, mierotvorcu. Hľadajú spojenia a kompromisy vo videní jediného cieľa - harmónie a mieru. Tento ich charakterový rys ich však často privádza ku neschopnosti zaujať správny postoj. Vyhýbajú sa rozhodnutiu tam, kde je potrebný čin. Majú problémy s videním pravdy a s principiálnymi postojmi.
 V negatívnom zmysle sú ľudia pod vplyvom tohoto znamenia nerozhodní, nestabilní, formalistickí, bezobsažní a plytkí. Ľahko sa nechajú odradiť od úsilia a v dramatickej situácii sa vzdávajú. Ich postoj je však vždy zásadný ak sa niečo dotýka ich hlbokého zmyslu pre spravodlivosť.
 Ideálom Váh je nikdy sa nikoho nedotknúť, všade nachádzať priestor k dialógu, vyhnúť sa rozporom, a všade sa zapáčiť - nechať dobrý dojem. Preto v priamej konfrontácii vždy radšej ustúpia. Váhy sú diplomati, ovládajú svoje okolie bez toho že by to niekto spozoroval. Na druhej strane ťažko vedia povedať nie. Majú odpor voči namáhavej telesnej práci a nezaoberajú sa detailmi. Vysoko vyvinutá abstrakcia, zmysel pre krásu z nich robí ideálnych spoločníkov a milovníkov umenia. Zaujmú svojím šarmom, optimizmom a okamžitým hľadaním riešení a východísk.
 Váhy majú často problémy s ľadvinami, sú citlivé na močový mechúr a spodnú časť chrbtice. back
Škorpión
 Znamenie vodné, fixné. Vládnuce planéty sú Mars a Pluto. Symbolizuje individualizmus, sebavedomie, neústupčivosť, tvrdosť a násilie, deštrukciu, rozklad.
 Škorpión je nadaný mimoriadnou energiou. Dokáže ňou neobyčajným spôsobom narábať, regulovať ju, riadiť, ale i deštruktívne uvoľňovať a ničiť všetko čo sa mu postaví do cesty. Nezabúda, a má silný sklon ku pomste, lsti a úskoku. Vo vedomí vlastnej vnútornej sily a výnimočnosti preniká do jadra vecí, do najtajnejších zákutí ľudskej duše. Je nesmierne zvedavý, a nič pred ním nemožno utajiť a skryť. Preskúma tajomstvá iných, ale o svojich mlčí.
 Je tvrdý na seba i na svoje okolie. Neznáša žiadny sociálny tlak, nijakú brzdu, alebo zásah cudzej vôle. To pociťuje jako atentát na vlastnú identitu. Na útoky odpovedá sebazničujúcim odporom. Nepozná strach, plytvá odvahou. Je to živelný individualista, ktorý sa riadi vlastnými zákonmi. Škorpión cíti samotnú podstatu svojho bytia a presadzuje sa v odlišnosti a v krajnosti. Extrémnym videním reality dochádza ku pozoruhodným poznatkom.
 Na druhej strane je veľmi citlivý na bezvýchodiskové situácie vo vlastnom vnútri. Dokáže sa úplne uzatvoriť v pocitoch vlastnej viny, trestu a v sebazápore. Vždy osciluje medzi krajnosťami - medzi mysticizmom a sexom. Prekonáva rýchlo telesnú únavu a obnovuje svoje sily takmer okamžite.
 V negatívnom zmysle je Škorpión deštruktívny, násilný, plný nenávisti, neštíti sa nijakého podlého jednania - je to lovec ktorý uštve svoju obeť. Je mimoriadne žiarlivý, plný nízkych pudov.
 Pozitívny typ je však schopný veľkých obetí, nasadenia života na ochranu slabých. V bezhraničnej odvahe zabúda na seba a vrhá sa do boja v ktorom ide o vec samú.
 Vládcami tohto znamenia sú Mars a Pluto, a ich postavenie na zvieratníku podfarbuje charakter Škorpióna. Ak je napr. Mars vo vodných znameniach, je vôľa Škorpióna obrátená viac do vlastného vnútra. Naopak, ak je Mars v znamení Barana bude takýto Škorpión bojovníkom a agresorom.
 Znamenie Škorpióna je citlivé na uro-genitálny systém, hrubé črevo a konečník. back
Strelec
 Znamenie ohnivé, variabilné, s vládnucim Jupiterom. Symbolizuje extrovertnosť, otvorenosť, idealizmus, optimizmus, pohyblivosť, slobodomilovnosť, nezávislosť, potrebu voľnosti.
 Strelec je otvorený, priamy dobrodruh ktorého lákajú diaľky. Strelec sa cíti sám sebou len vo videní ďalekej perspektívy, v expanzii seba samého do okolia a v neúnavnom hľadaní duchovného priestoru. Nedokáže žiť pod nátlakom, miluje slobodu a voľnosť. Svet vníma len tak, že ho presahuje.  Zosilnená túžba po sebarealizácii sa prejavuje v mobilizácii energie, ktorou ustavične posúva hranice vlastných možností. Je prístupný všetkým druhom uctenia vlastnej osoby, rád si potrpí na uznanie a pocty. Jeho psychika je pod vplyvom zmien, vlastné motorické popudy realizuje okamžite a s veľkým gestom.
 Nenájdeme o neho nijaký podvod alebo úskočnosť. Je neohrozene otvorený, často až indiskrétny. Rýchlo vyjadruje vlastné postoje a očakáva od okolia maximálne porozumenie pre vlastné "nápady". Jeho vnútorný pohľad na svet je vždy filozofický, siaha po vyšších hodnotách.
 Jeho prudká veľkodušnosť a nepretržitý tok ídeí ho vedú k odvážnym akciám. Vidí veci v perspektíve budúceho vývoja, nezaoberá sa detailami. Má však odpor voči zodpovednosti a v prípade zásadných rozhodnutí sa dostáva do napätia. Jeho vnútro je spaľované množstvom dojmov, ktoré transponuje do okolia. Psychika je preto veľmi citlivá a málo odolná v konfrontácii s okolím. Má problémy s praktickým videním reality - je sice prvý v nadšení, realizáciu však necháva na druhých. Tu sa prejavuje Strelcova veľká nespoľahlivosť.
 Ak je Jupiter v ohnivom znamení stáva sa zo Strelca neovládateľný živel, ktorý nič nespúta. Jupiter stojaci v zemskom znamení zväzuje a ohraničuje Strelcov pohyb, vo vodnom znamení sa vnútro Strelca ocitá v permanentnom tlaku a napätí.
 Strelec je citlivý na systém svalov, šliach, stehná, chrbtové svaly, boky, kĺby, dýchacie cesty, bronchitídu, astmu.
Kozorožec
 Znamenie zemské, kardinálne, s vládnucim Saturnom. symblizuje dôkladnosť, koncentráciu, totálne sebanasadenie, chlad, kľud, vytrvalosť, trpezlivosť, skalopevnú neústupnosť, chladnokrvnosť. Stelesňuje stabilitu, spoľahlivosť.
 Je neprispôsobivý, obklopuje sa nezrušiteľnými zásadami a princípmi. Všetko čo sa netýka jeho samého vníma s ľadovým odstupom. Je výborný pozorovateľ, ide do hĺbky a k podstate javov a vecí. Kozorožec sleduje svoje ciele celé desťročia. Jeho plány sú zrelé, premyslené a uskutočňuje ich vytrvalo až do konca.
 Je strohý a prísny, jeho čnosťou je bezúhonnosť a odstup. Nepozná ľahkovážnosť, chýba mu otvorenosť. Svoje vnútorné boje a citové pohnútky nikdy úprimne neprejaví. Nikoho si nevpustí do svojho vnútra, je samotár a praktik. Inklinuje k sebectvu, k povýšenectvu, lsti, a k zištnému konaniu. Opatrnosť a realizmus sú silne podfarbené túžbou po postupe a povýšení.  Veľká ctižiadosť pri vonkajšom uskromnení sa a odriekaní. Kariérizmus a hlboký pud po ovládnutí moci. Jeho obľúbenosť a popularita je diskutabilná.
 Za kŕčovitosťou a ťažkopádnosťou Kozorožca sa však často skrýva bolestná citlivosť človeka, ktorý nedokáže vyjadriť vlastné emócie. Kozorožec má svojím chladným odstupom od javov sveta ideálne predpoklady pre vedecký výskum, ale i pre vysokú diplomaciu a vysoké štátne funkcie. Typické je pre neho politické myslenie v širokom okruhu. Vidí tak detaily, ako i celok. Vždy na seba berie najvyššiu možnú dávku zodpovednosti. Sebakontrola a ustavičné prekonávanie prekážok.
 Ak je vládca znamenia Saturn v ohnivom znamení prejaví sa mimoriadne silný jedinec s túžbou po neobmedzenej moci. Ak je Saturn vo vodnom znamení pôsobí Kozoroh v zákulisí, v diplomacii alebo v sociálnej oblasti.
 Citlivými časťami tela sú kolená, koža, látková výmena, choroby kostí. back
Vodnár
 Znamenie vzdušné, fixné. Vládnucimi planétami sú Saturn a Urán. Symbolizuje sociálne tendencie, originalitu, reformy, expanziu duchovných síl, ideály emancipácie, revolučné myšlienky, avantgardu.
 Vodnár má živelnú potrebu nezávislosti. Je radikálny progresista a modernista, s ľahkosťou a šarmom presadzuje originálne a nové videnie reality. Jeho jedinou snahou je radikálna transformácia javov a foriem tohoto sveta. Obracia svoju pozornosť viac na svoje okolie, vlastným vnútrom sa nezaoberá. Spontánne sa odpútava od každodenných starostí a prozaických problémov života, povznáša sa nad malicherné problémy a spory.
 Kráľovským gestom a okamžite zmietne zo stola všetky problémy, nastolí nové riešenia a vytýči nové smery. Jeho postoj je antiautoritatívny. Je namierený proti inštitucionalizmu, poriadku, princípom a štruktúre. Neakceptuje hierarchiu.
 Jeho intuícia je neobmedzeným prameňom poznania ľudského vnútra, je vynikajúci psychológ. Vodnár je mentálny, nie emocionálny typ. V každom vzľahu si zachováva bariéru chladu a na svojich partnerov pôsobí veľmi odcudzene. Dáva prednosť priateľským vzťahom bez citovej závislosti.
 Pre Vodnára je typická jeho snaha o ovládnutie nejakej sociálnej skupiny. Hoci je veľký individualista, nemôže existovať v samote. Nevie si predstaviť svoj život bez kontaktov a spojenia s okolím. Je tu živelná potreba stotožnenia sa so skupinou, so spoločenstvom.
 Vodnár je citlivý na lýtka, má problémy s rytmicitou činnosti orgánov, má sklony ku kŕčom. Trpí na srdcové choroby a zlý krvný obraz. back

Ryby

 Znamenie vodné, variabilné. Vládnuce planéty sú Jupiter a Neptún. Symbolizuje senzibilitu, citovú rozporuplnosť, utiahnutosť, prispôsobivosť, labilitu, výkyvy.
 Základom povahy Rýb je vnímavosť. Ryby sú závislé na prostredí v ktorom sa nachádzajú, na ľuďoch ktorí ich obklopujú. Ich dominantným znakom je submisivita. Fantázia, citovosť, intuícia, predstavivisť, sústredenie sa na vlastné vnútro - to sú elementy, ktoré hýbu Rybami. Podliehajú výkyvom, sú premenliví a nespoľahliví. Ich život prebieha vždy v závislosti na niekom a niečom.
 S tohoto kolobehu sa oslobodzujú sústredením vlastnej energie na nejakú tvorivú činnosť. Ryby hľadajú harmóniu a nekomplikované vzťahy, v ktorých môžu uplatniť svoj dar empatie a jednoduchej prostej oddanosti. Sú mimoriadne zraniteľní, nedokážu sa brániť voči útokom, okamžite podliehajú nátlaku. Vždy volia cestu menšieho odporu, prispôsobujú sa, uhýbajú, a často i zrádzajú a by sa vymanili z psychického tlaku. Nevedia povedať nie.
 V pozitívnom zmysle sú Ryby výbornými poslucháčmi, okamžite reagujú na city a pocity druhých ľudí, sú mimoriadne láskaví a rozdávajú sa v altruizme a oddanosti. Sú to mediálne typy, sprostredkujú spojenia, ich povedomé reakcie sú očarujúce v hľadaní východísk. Ak dôverujú sú pravdiví a produktívni.
 Ryby trpia na endokrinný systém, nohy-chodidlá, choroby zažívania. back
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vodnar

(skrul, 4. 4. 2013 22:52)

celkom to sedí

 

 

FotoalbumArchiv

Kalendář
<< květen / 2020 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 176873
Měsíc: 2520
Den: 78